Vinterupplagda skutor i Sandvik 1924. Från vänster: 2659 Ester, 2026 Lilly, 2533 Vilhelm, 5474 Trio, 4808 Viking, 4836 Vega, 6294 Ada. Längst till höger i "Köket" ligger 6016 Martin. Längst till vänster syns det hus som idag är blåmålat där Ingemans livs låg. Till höger om detta syns det idag grönmålade huset som ligger i backen upp från hamnen där det tidigare fanns en affär och arbetsförmedling. Det ljusa huset i mitten på bilden är Skeppshandeln, dagens hamnkrog. 

Har ni gamla släktingar som arbetat i stenindustrin i Sandvik? Då kanske ni känner igen någon person på bilderna på denna sida. Bilderna är tagna i början av 1900-talet.

Känner ni igen någon sandviksbo på denna sida?

Skonaren SVEN (RN 5335) i Sandviks hamn på 1930-talet. Foto: David Erlandsson.

Nyutkommen bok om Sandviks hamn.


Sandvik, eller Sandviken som samhället ursprungligen hette, började bebyggas på 1860-talet och kom att bli en av Ölands mest betydande hamnar för utförsel av bl.a. kalksten och potatis. Hamnen var under en period hemort för Ölands största samlade fartygsflotta.

Boken dokumenterar en hundraårig sjöfartsepok och innehåller bland annat en översiktlig beskrivning av stenindustrins och hamnens utveckling från en i stort sett öde kuststräcka tills den sista skutan, motorgaleasen Albacore, säljs på 1960-talet.

Ett rikt illustrerat skeppsregister presenteras med historik och monografier över de fartyg – ett 70-tal – som varit hemmahörande i Sandvik.

Utdrag ur sjöförklaringar och tidningsnotiser vittnar om storslagen dramatik i samband med haverier, grundstötningar, kollisioner och förlisningar. Skepparna och redarna i dessa fartyg, som var drivkraften i skutnäringens utveckling, presenteras i ett eget avsnitt med fotografier, biografier och minnen. Berättelserna är många om livet i hamnen och till sjöss och ett axplock av dessa minnen har därför fått ett eget kapitel i boken. Läs vad Ölandsbladet skrev om boken.

Skriv en rad under "Kontakt" i menyn ovan om du är intresserad av boken.

En reflektion.......


Detta kan man läsa om namnet Sandviken i Oskarshamnstidningen den 20 juni 1882.

"Ofta nog är det händelsen, att det namn ett ställe fått hänsyftar på något av detta ställets egenskaper.

Att så är förhållandet med Sandvikens hamn belägen i Persnäs socken å norra Ölands västkust kan man vid första ögonkastet uppfatta. Möjligen skulle man med något mera skäl kunna giva stället benämningen Stenviken, ty sten och land möta ögat överallt.

Inte ett träd, inte en buske eller ens ett grässtrå kan man upptäcka på denna plats, som sålunda alls icke kan göra anspråk på naturskönhet, men företagsamheten har vetat att göra sig till godo även denna karga natur och det är väl till en del detta som gör att det intryck man får av platsen är övervägande fördelaktigt; ty mot den bakgrund som jag nyss uppdragit avtecknar sig en del solida och för sitt ändamål prydliga byggnader såsom ett stensliperi som drivs med ånga, ett stenhuggeri, en skurkvarn, handelsbod och flera boningshus varjämte åtskilliga fartyg av mindre dimensioner ligga dels vid, dels utanför bryggan för att lasta. 

Som bekant torde vara drives härstädes stensliperi och -huggeri i tämligen stor skala och det är med en känsla av förvåning som gränsar till beundran , varmed man - i fall man ej är van att se kalkstenen annat än i sitt naturliga tillstånd - betrakta de vackra och väl arbetade trapp- och golvflisorna samt den byggnadssten som utgår från stenhuggeriet. För närvarande arbetas där på sådan för Marmorkyrkan i Köpenhamn".


Sandviks hamn omkring förra sekelskiftet

Sandviks hamn 1930-tal

Taget på norra piren innan kajen var utbyggd till nocken. Två okända skutor. Längst uppe till höger syns stenindustrin och skepparen Augustinus Andersson hus på Norra Långgatan 4. (Foto från Håkan Jonsson, Sandvik)

Stökigt i hamnen 1872....

Ölandsbladet 17 augusti 1872


Ensfyrarna i hamnen tändes för första gången 1905 enligt notis i Barometern.

Barometern den 9 december 1905


Ensfyren vid Södra Långgatan. Galeasen Albacore i bakgrunden.

Anders Andersson - Large 540p.mov

En skutskeppare i Sandvik berättar....

Under ett frukostmöte arrangerat av Kust till Kust 28 juli 2021 berättade Anders Andersson, uppvuxen i Sandvik och fd skeppare, om skutor och hamnen.

Håkan Jonsson berättar om hamnen...

En  del av en byvandring som Kust till Kust arrangerade 24 juli 2021.

Del 2 Håkan J Paviljongen - 720WebShareName.mov
Del 3 Paviljongen till Sandvikslokalen FCP - 720WebShareName.mov

En vandring genom den gamla stenindustrin...

En del av en byvandring som Kust till Kust arrangerade 24 juli 2021.

Håkan Jonsson berättar om Sandvikslokalen..

En del av en byvandring som Kust till Kust arrangerade 24 juli 2021.

Del 4 Sandvikslokalen FCPX - 720WebShareName.mov
Del 5 Stenbruket FCPX - 720WebShareName.mov

Nils Strömberg berättar om arbetet i stenindustrin......

En del av en byvandring som Kust till Kust arrangerade 24 juli 2021.

Torbjörn Cederholm berättar om Skeppargården....

En del av en byvandring som Kust till Kust arrangerade 24 juli 2021.

Del 6 Skeppargården FCPX final.mov
Del 7 Stenhuggarparken FCPX - 720WebShareName.mov

Stenhuggarparkens historia.....

En del av en byvandring som Kust till Kust arrangerade 24 juli 2021.