Om sandvikshamn.se

Om Sandvik på norra Öland

Sandvik är inget gammalt samhälle. Innan hamnen byggdes på 1870-talet fanns det bara några sjöbodar utmed kusten från Nabben och norrut. Det fick vi lära oss av Håkan Jonsson, en sandviksbo med flera generationer av skutskeppare i släkten, under en byvandring i Sandvik sommaren 2021. Håkans berättelser filmades och finns på denna sida.

År 1873 står hamnen klar med en pir norr om hamninloppet samt en lastbrygga. Hamnen möjliggjorde utförsel av kalksten och jordbruksprodukter liksom en regelbunden person- och godstrafik med fastlandet. Sandvik var den första plats norr om Borgholm som fick ångbåtstrafik. Skutflottan växte och blev den största på Öland. Under perioden 1870-1968 har totalt ca. 75 skutor varit hemmahörande i Sandvik. Om detta berättade den f.d. skutskepparen Anders Andersson vid en sammankomst i hamnen sommaren 2021. Även Anders berättelse filmades och kan ses på denna sida.

Tanken med www.sandvikshamn.se är att fånga upp berättelser och minnen, samla fotografier och annat som belyser Sandviks korta men innehållsrika historia. Era berättelser och fotografier välkomnas därför. Skriv en rad under "Kontakt" i menyn ovan så tar vi kontakt.

För dig som är intresserad av vad som händer i Sandvik idag finns mycket att läsa. I Facebookgruppen Sandvik – Ölands finaste kustby, blandas nostalgi med dagsaktuella frågor. Sandviks Byalag och Öland Kust till Kust Intresseförening är exempel på verksamheter vars syfte är att bidra till en positiv utveckling i bygden. Persnäsportalen ger en bra överblick vad som är på gång i socknen och som också har många länkar till olika verksamheter i bygden.