Galeasen Emma - sannolikt den sista Sandviksskutan som fortfarande flyter.


Galeasen EMMA byggdes 1900 av ek och fur i Landskrona av skeppsbyggmästare A K Gustafsson. Innan EMMA kom till Sandviks hamn hade hon haft följande hemmaorter: Ven, Halmstad, Särdal, Kivik, Järnavik, Mönsterås, Kolboda, Färjestaden.

Under åren 1954-1960 var hon hemmahörande i Sandviks hamn. Huvudredare var disponent Eric Persson som representant för Ölands Sandviks bruk AB och befälhavare och partredare var skeppare Edvin Johansson, Stenninge. EMMA användes för frakt av kalksten och 1960 såldes hon som lustfartyg till Köping. (Källa: Anders Andersson, Kalmar).

För ytterligare historik och bilder se denna hemsida. Emma är K-märkt av Sjöhistoriska museet och är sannolikt den sista skutan som haft hemmahamn i Sandvik och fortfarande används. Hon kan ses i Stockholm, vid Strandvägens kaj, nära Djurgårdsbron (se bild nedan)

Skepparen Edvin Johansson, Stenninge.

Galeasen EMMA (RN 3734).

Galeasen EMMA (RN 3734) till vänster vid Strandvägens kaj 2021.