Tips om fonder och stipendier sökes.

Under hösten 2021 påbörjade Per Thege, Anders Andersson och Håkan Jonsson arbetet med en bok om sjöfarten i Sandvik.

Boken är i allt väsentligt klar och innehåller bl.a. en översiktlig beskrivning av hamnens tillkomst och utbyggnad, ett rikt illustrerat skeppsregister med historik över ett 80-tal fartyg som varit hemmahörande i Sandvik och fotografier och biografier över skepparna och redarna i dessa fartyg. Totalt ca. 180 sidor. Enligt oberoende bedömare är boken ett värdefullt tillskott till den litteratur som skildrar det Öland som en gång var.

Vi har fått ett utgivningslöfte från en förläggare som dock förutsätter att vi kan hitta finansiering av tryckningen. Vi tar därför tacksamt emot tips på fonder, stipendier, sponsorer eller andra finansieringsmöjligheter.

Anders Andersson ägde den 3-mastade skonaren ÖLAND som ni ser på omslagsbilden vid Dämmans fyr i Kalmarsund.