På denna sida lägger vi upp fotografier från äldre tider i Sandvik. Känner ni igen nån person? Skicka då en rad till pthege@hotmail.se med personens namn, personens nummer på bilden och bildnummer. Lägg gärna till om ni vet var och när bilden är tagen. Går också att skriva en rad till Admin för Faceboksidan Sandvik - Ölands finaste kustby. 

Bild 1. 6. Margit Magnusson (gift Olsson, lärare i Södvik). 7. Ev. Märtha Gustavsson (gift Johansson, syster till Axel Gustavsson). 9. Ev. Ebba Ohlson. 10. Greta Engström (gift Carlsson).  Bildkälla: Lars Knutsson.

Bild 2. 1. Julia ?. 2. Helga Petersson (gift Gustavsson, dotter till Per August Petersson). 3. Greta Engström (gift Carlsson). Bilden tagen i Sandviks hamn omkring 1925. Bildkälla: Lars Knutsson.

Bild 3. 3. Helga Persson. 6. Erik Persson, disponent). Bilden tagen vid Ölands Sandviks Bruks ABs 10-års jubileum 1952. Bildkälla: Lars Knutsson.

Bild 4. 1. David Lundberg. 2. Ebba Ohlsson. 6. Greta Engström (gift Carlsson). 7. Helga Petersson (gift Gustavsson). Bildkälla: Lars Knutsson.

Bild 5. Känns någon igen? Bilden tagen framför Hamngatan 3 omkring 1925. Bildkälla: Lars Knutsson.

Bild nr. 6. 1.  Troligen Siv, dotter till Märtha (nr. 3). 2. Skepparen Axel Gustavsson. 3. Märtha Gustavsson (gift Johansson, syster till Axel Gustavsson, drev ett bageri i Sandviks hamn). 5. Greta Engström (gift Carlsson). Bilden tagen i Sandviks hamn under 1920-talet på galeasen TRIO som ägdes av Axel Gustavssons far Per Wilhelm under åren 1914-1928. Bildkälla: Lars Knutsson.

Bild 7. 5. David Lundberg. 6. Ev. Elving Nilsson. 7. Greta Engström (gift Carlsson). 10. Alva Olsson (gift Nilsson). Bildkälla: Lars Knutsson.

Bild 8. Bekanta ansikten? Skurverket är det s.k. norra verket som stod strax söder om den södra hamnpirens landfäste. Byggt på 1880-1890-talet. Verket ägdes först av två södviksbor, Nilsson och Petersson och August Larsson i Hjälmestad som senare tog över skurverket ensam. Senare ägare var Adolf Svensson, Sandviken (1882-1931), August Svensson, Stenninge och Gottfrid Petersson, Sandviken. Fabrikörerna Ernst Carlsson och Johannes Nilsson och deras söner skurade mot slutet. Innan det revs 1937 ska även fabrikör Helge Hammarstedt ägt verket. Det låg ytterligare två skurverk vid stranden mot Nabben. Hör gärna av er om ni har någon kunskap om de olika ägarna till detta skurverk. Bildkälla: Lars Knutsson.

Bild 9. 1. Markus Olson. 2. Greta Engström (gift Carlsson). 4. Alva Olson (gift Nilsson). 5. Elving Nilsson. Bildkälla: Lars Knutsson.

Bild 10. Framför denna mäktiga isvall vid Sandviks hamn har många dristat sig ut på isen. Känns någon igen? Bildkälla: Lars Knutsson.

Bild 11. 1. Hilding Carlsson. 2. Gunnar Strömberg. 3. Helmer Svensson. 4. Markus Olson. Bilden troligen tagen när Ölands Sandviks Bruk firade 10-års jubileum 1952. Bildkälla: Lars Knutsson.

Bild 12. 2. Elving Nilsson. 7. Alva Olson (gift Nilsson). 8. Ev. Markus Olson. Känns huset igen? Bildkälla: Lars Knutsson.

Bild 13. Gruppbild från NTO lokalen. 4. Hilding Carlsson med dragspel. Bildkälla: Lars Knutsson.

Bild 14. 4. Ev. Markus Olson. 10. Ev. Karl Nilsson (Kal Nils). 14. Ev. Alva Olson (gift Nilsson). 20. Axel Gustavsson. 24. Helga Petersson (gift Gustavsson). Bildkälla: Lars Knutsson.

Bild 15.  9. Alva Olson (gift Nilsson). Bilden tagen framför Olsons skeppshandel. Bildkälla: Lars Knutsson.

Bild 16. Samling i hamnen omkring 1925. Kan någon kännas igen på detta suddiga kort? Bildkälla: Lars Knutsson.

Bild 17. Snöbollskrig i hamnen 1921. Bildkälla: Lars Knutsson.

Bilderna nr. 18-26 nedan kommer från Hans Göran Gustavsson som tillsammans med Karin Andersson tolkat bilderna och skrivit texterna.

Bild 18. Skeppare Gustaf Herman Petersson (1894-1924) och hustru Agda Naemi f. Johansson (1897-1933).

Herman var kock i skonerten ”ELSA”  1908 (Se "Skutboken" sid 118). År 1923 bodde Herman och Agda i Köping, Kolstad 2. Bilden tagen 1921-1924. Borgholm?

Bild 20. Luftbevakningstornet på Nabben i Sandvik under andra världskriget. Elving Nilsson (nr. 1), okänd gosse (nr. 2), Alva Olson, gift Nilsson (nr. 3), Axel Gustavsson (nr. 4). Kvinnan som står under tornet är okänd (nr. 5).

Bild 19. Om denna bild vet vi inte mer än att kvinnan  i vita klänningen längst till vänster är Helga Gustavsson (nr. 1). Bilden troligen tagen i början av 1920-talet.

Bild 21. Sandviks hamn 1924.

Bild 22. Sandviks hamn okänt år. Bonnbolagets stenindustri till höger.

Bild 23. Mannen längst till höger (nr. 9) kan vara Elving Nilsson, son till stenhuggaren och verkmästaren Johannes Nilsson. 

Bild 24. Yttre hamnen i Sandvik. Okänt år.

Bild 25. Sandviks hamn okänt år. Filadelfia lokalen står kvar på Södra Långgatan, så bilden är tagen före 1938 då det flyttades upp till kvarnen. 

Bild 26. Besättningen på skonaren VERONICA 1919, som alla var från Sandvik. Stående från vänster: Elis Karlsson (1900-1988), Hilding Carlsson (1895-1964), Edvard Nilsson (1895-1984). I stolen sitter befälhavaren Herman Peterson (1894-1924). VERONICA var hemmahörande i Sandvik 1918  med namnet HULDA och ägdes då av Carl Adrian Sjöström.

År 1923 förliser VERONICA vid Ölands norra och hela besättningen torde ha omkommit. Befälhavaren Axel Pettersson liksom övriga besättningen var från trakten av Halmstad.