FOTON FRÅN STENINDUSTRIN I SANDVIK FRÅN 1900-TALETS BÖRJAN.

Under åren 1986-1987 pågick ett projekt i Persnäs som kallades "Gräv där du står". Det gick i korthet ut på att dokumentera stenindustrins historia i Sandviken och leddes av Ragnhild Oxhagen. Arbetsgruppen bestod av ett antal personer som arbetat  inom stenindustrin, bl.a. Ivar Mårtensson, Ove Nilsson, Gunnar Andersson och Gillis Sjöström. Projektet resulterade i en utställning på museet i Lundeby. Se vidare tidningsklippet nedan. Arbetsgruppen har förtjänstfullt bl.a. ägnat tid åt att söka namnge personer på de olika fotografierna.

Fotografierna 1-5 nedan kommer från detta projekt och har ställts till förfogande av Lena Sjöström, dotter till Ivar Mårtensson. 

Kanske känner ni igen någon person och har något att berätta om honom. Eller så känner ni igen någon person som är märkt som "okänd". Skicka då en rad till pthege@hotmail.se med personens namn, fotots nummer och personens nummer på fotot. Ni kan också att skriva en rad till Admin för Faceboksidan Sandvik - Ölands finaste kustby eller klicka på Kontakt i menyn ovan.

Detta gäller även fotografierna nr. 6 och 7 nedan som kommer från Karin Anderssons fotoalbum.

Efterhand kommer flera fotografier att läggas upp som vi behöver hjälp med att identifiera.

Se även denna sida där ni hittar äldre gruppbilder på sandviksbor som behöver namnges. 

Foto nr. 1. AB Merserums stenhuggeri tidigt 1900-tal. Personer på fotot: 1. August Magnusson, Österskog. 2. Julle Strömberg, Sandvik (1880-1963). 3. Axel Nilsson (?). 4. Karl Winzell, Sandvik (1866-1926). 5. Nils Mårtensson, Sandvik (1874-1967). 6. August Pettersson, Sandvik. 7. Per Emil Karlsson, maskinist, Sandvik (1869- ). 8. August Johansson, Sandvik. 9. August Nilsson, Föra. 10. Axel Andersson, Sandvik. 11. Adolf Strömberg, Sandvik (1864-1945). 12. Johan August Andersson, Andersson i gata, Stenninge. 13. Gottfrid Pettersson, Sandvik. 14. Nils Johan Qvist, Stenninge (1857- 1928). 15. Ernst Pettersson, Österskog. 16. Anton Silverstrand, Stenninge (1891-1958). 17. Per August Pettersson, Sandvik (1859-1940). 18. Karl Albert Johansson, Sandvik (1883-1974), son till skepparen Johan August Petersson. 19. Karl Johansson, Stenninge.

Foto nr. 2. Ölands stenhuggeri 1907-1909. Personer på fotot: 1. Karl Johansson. 2. Gottfrid Pettersson. 3. Evald Kullman. 4. Karl Winzell, Sandvik (1866-1926). 5. Gustav Mattisson. 6. Karl Mattisson. 7. Gottfrid Johansson. 8. Frits Nilsson. 9. Johannes Lundberg (1895-1923), bror till David Lundberg. 10. Gustav Andersson. 11. Viktor Karlsson. 12. Karl Albert Johansson (1883-1974), Böter Augusts Albert, son till skepparen Johan August Petersson, se också foto nr. 1. 13. Johan Alfred Larsson, Stenninge. 14. Magnus Johnsson (Fröjonsson). 15. Otto Pettersson. 16. Kalle Karlsson. 17. Emil Magnusson. 18. Axel Pettersson. 19. Gustav Lundgren. 20. August Svensson (Hagdadel?). 21. Arvid Liljeblad. 22. Ernst Carlsson (Skinkajses Ernst). 23. Fabrikör Aron Johansson (ägare av stenhuggeriet). 24. Okänd. 25. Axel Andersson. 26. Karl Nilsson (Nabbkalle). 27. August Johansson. 28. Nils Mårtensson (Måteniss). 29.  Ant Anders Magnus Andersson. 30. Jullius Karlsson. 31. Pehr Johan Lundberg. 32. Julle Strömberg. 33. August Svensson (Kattsvens August). 34. August Olsson (Gladagust). 35. Albert Andersson (son till nr. 29). 36. Augustinus Andersson (son till nr. 29). 37. Okänd.

Foto nr. 3. Ölands stenhuggeri 1907-1909. Personer på fotot: 1. Adolf Strömberg. 2. Alfred Strömberg. 3. David Forest. 4. Axel Andersson. 5. Okänd. 6. Karl Larsson, Stenninge (?). 7. August Svensson, Stenninge (?). 8. Okänd. 9. Fabrikör Aron Johansson, ägare av stenhuggeriet. 10. Gustav Mattisson. 11. Karl Nilsson. 12. Johannes Lundberg. 13. Adolf Svensson. 14. Okänd. 15. Emil Magnusson. 16. Johan Alfred Larsson, Stenninge. Nr. 17-19 okända.   

Foto nr. 4. Ölands Stenförädlingsverk (Bonnbolaget) låg i nuvarande Stenhuggarparken 1919-1939. Personer på fotot: 1. Gustav Mattisson.  2. Fabrikör Carl Magné. 3. Okänd. 4. Karl Nilsson. 5-7. okända. 8. Robert Nilsson. 9. Julle Strömberg. 10-13. okända.

Foto nr. 5. Fotot troligen tagit i Sandviken på 1920-talet. Personer på fotot: 1. Oskar Karlsson. 2. Ture Andersson. 3. Johannes Lundberg (osäker). 4. Magnus Johnsson. 5. Martin Mårtensson. 6. David Lundberg. 7. Karl Nilsson. 8. Gustav Mattisson. 9. Emil Magnusson.

Foto nr. 6. Sandviks Sten-  och Bildhuggeri beläget på gården bakom Disponentvillan år 1921. Personer på fotot: 1-3. okända. 4.  Pehr Johan Lundberg (1850-1924). 5 - 10. okända

Foto nr. 7.  Sandviks Sten-  och Bildhuggeri beläget på gården bakom Disponentvillan. Bilden tagen 1921.  Personer på fotot: 1. Okänd.  2. Ant Anders Magnus Andersson (1864-1958), far till skepparen Augustinus Andersson. 3. David Lundberg (1899-1973), son till Pehr Johan Lundberg. 4. Pehr Johan Lundberg (1850-1924). 5-8 okända. 9. Fabrikör Helge Hammarstedt (1881-1942). 10-11. okända. 

Bild 8. Ompostargänget, 1950-tal, Ölands Sandviks Bruk. 1-2 okänd, 3. Ove Nilsson, 4. okänd, 5. Bertil Nyberg (sedemera Hamnmästare), 6 okänd. Fotokälla: Lena Nilsson.

Bild 9. Ompostargänget, 1950-tal, Ölands Sandviks Bruk. 1. Ove Nilsson, 2. Bertil Nyberg (sedemera Hamnmästare), 3. Kallades för "Tack för allt" som det stod på tårtan han bjöd på när hans slutade på Bruket, 4. okänd, 5. "Kalle på Lugnet" (?). Fotokälla: Lena Nilsson.

Bild 10. 1950-tal, Ölands Sandviks Bruk. 1-2 okända, 3. Arne Silverstrand, 4-6 okända, 7. Elis Johansson, 9.  okänd, 10. Karl Nilsson, "Kal Nils". Fotokälla: Lena Nilsson.

Bild 11. Firma Ernst Carlssons Stenhuggeri & Stensliperi (1919-1944). 1. okänd. 2. Ernst Carlsson. 3. Bernhard Carlsson. 4. okänd. Bildkälla: Kjell Carlsson.